Reservation

Senest 3 dage efter online-reservation bliver du telefonisk kontaktet af Hørning Grunde for at få formalia plads til den endelige reservation og køb.


Efter yderligere 4 dage og godkendelse af købers advokat, deponeres reservationsgebyret pålydende kr. 25.000 på særskilt konto i sælgers pengeinstitut, Vestjysk Bank.


Reservationen er gældende, indtil grunden er matrikuleret, hvorefter køber har 8 dage til at godkende og meddele købet. Samtidig med underskrivning af reservationen, bliver købsaftale underskrevet samt oplysninger om fortrydelsesret gennemgået og udleveret.


Hvis flere ønsker at reservere samme grund, forbeholder Hørning Grunde sig ret til at foretage lodtrækning i overværelse af parterne eller udbyde den pågældende grund i budrunde.


Restkøbesummen deponeres på overtagelsesdagen til samme konto i Vestjysk Bank som reservationsgebyret.

Reservationsgebyr

Hvis reservationen resulterer i endeligt køb, fratrækkes reservationsgebyret ved gennemført handel.


Skulle reservationen mod forventning ikke gøres gældende, og de juridiske formalia er på plads, bliver reservationsgebyret IKKE tilbagebetalt.