HVIDKLØVERHØJEN

Bosæt jer tæt på det hele

Hvidkløverhøjen - et attraktivt boligområde, hvor let adgang til daginstitutioner, skole, infrastruktur, indkøbsmuligheder og natur går op i en højere enhed.

Hvidkløverhøjen er en del af Anebjerg - et stort område mellem Skanderborg (Højvangen), Stilling-Gram og Fruering, hvor man kombinerer byudvikling med skovrejsning.


Hvidkløverhøjen bliver sammenhængende med de nyligt etablerede boligområder Blishønedalen og Agerhønebakken via stisystemer til både Skanderborg og Stilling.


Anebjerg bliver etableret som en social og miljømæssig bæredygtig bydel, der på nænsom vis bliver passet ind i områdets smukke og kuperede landskab.


Med meget kort afstand til daginstitutioner og skole, bliver Hvidkløverhøjen et varierende og oplevelsesrigt boligområde med Anebjerg Skov og naturen lige uden for døren.


Hele Anebjerg området er et eksempel på, hvordan man kan etablere ny by integreret med landskab, natur og grønne områder.


Da Anebjerg er et forholdsvis stort byvækstområde for Skanderborg Kommune, har denne udarbejdet en rækkefølgeplan for områdets udvikling. Det vil blandt andet sikre en hensigtsmæssig udbygning af den offentlige infrastruktur samt skole- og institutionstilbud.

Afstand til:

Afkørsel 51, E45: 2,8 km Skanderborg Station: 5,1 km Dokk1: 21 km Fødeafdelingen, Skejby Sygehus: 30,2 km Børnehuset Bifrost: 0,8 km Naturbørnehaven Bakkely: 2,1 km Stilling Skole (på cykel): 1,8 km Superbrugsen Stilling: 2,5 km Peters Pladsen, Rom: 1984 km